Sigrids Have // Sigrids Garden

2022
Sigrids Stue har et lille jordstykke – en nyttehave og er medlem af den lokale haveforening Grønærten i Gellerupparken. Haven ligger lige overfor Sigrids Stues residence lejlighed på Dortesvej – mellem blokkene – imellem mange andre små køkkenhaver.

Den aktuelle situation ganske kort:
På baggrund af regeringens såkaldte ‘ghettoplan’ fra 2018 besluttede Aarhus Kommunes byråd at endnu flere blokke skulle rives ned i Gellerupparken. Alle almennyttige boligblokke på Dortessvej er således udpeget til nedrivning. Dvs også de mange haver og jordlodder, som ligger mellem blokkene – som har eksisteret og blevet dyrket igennem 50 forsvinder!

Vi forstærker vores arbejde omkring disse nyttehaver og har indledt en research i  haveforeningens historie, aktualitet og fremtid. Vi fokuser på nyttehavernes og jordens betydning socialt, menneskeligt, politisk og økonomisk.

DCIM\101GOPRO

HaveVærdi 
Under titlen HaveVærdi har Sigrids Stue inviteret på havevandringer. I små grupper har vi besøgt de grønne områder ved Dortesvej. Haverne blev etableret, da Gellerupparken stod færdigbygget omkring 1970. Flere familier har her dyrket et stykke jord i over 30 år.

På havevandringerne diskuterer vi havernes historie, aktualitet og tilsyneladende begrænsede fremtid. Samtlige boligblokke og nyttehaver på Dortesvej er udvalgt til nedrivning, og der er indgået aftale om salg af området til en privat investor. Vi har igennem havesæsoner talt med og interviewet en række af de andre havebrugere om nyttehavernes betydning for den enkelte, familen og fællesskaber. 

Sigrids Stue har deltaget i offentlige kommunale høringer bl.a. omkring fremtidens Dortesvej-kvarter, som nu bearbejdes i en kommende lokalplan. Vi har indsendt høringssvar og gjort indsigelser, som taler for bevarelse af både boliger og haver.  Vi giver desuden forslag til en udbygning af de alternativt værdiskabende nyttehaver.

ccca-researchers-on-visit

Flora Gellerup
en synliggørelse, et opråb, et forslag, en anerkendelse, en værdisætning

Som der er tradition for i nyttehaverne har vi indsamlet og tørret frø til næste års dyrkning – og vi har netop færdiggjort en nyttehavernes Flora Gellerup i tegning og tryk. Den lille flora indeholder både tegnede optegnelser og tegninger af afgrøder og haver samt uddrag af den politiske indsigelse.  

Både floraen og frøposer kan ses og erhverves i Sigrids UdeStue i løbet af foråret 2022.

img_20220527_153907

img_20220524_183025

 

Havevandringer og andre tiltag fortsætter i løbet 2022

 

Lokale begivenheder / Local events

Sigrids Stue bidrager til og indgår i diverse samarbejder omkring lokale events og begivenheder. Det kan være arrangementer omkring Grundlovsdag, Gellerup Art Factory Festival eller fx den årlige Markedsdag på Fredspladsen i Gellerupparken, hvor vi er med for 2 år i træk.

Vi bød selv ind med en involverende foto-event, hvor besøgende der havde lyst kunne få iscensætte et billede af sig selv foran en baggrundslærred af een af blokkene i Gellerup. Der var desuden stort udvalg af objekter fra hele verden, som man kunne vælge, at blive fotograferet med. Objekterne havde Sigrids Stue lånt af Gellerups beboere.

Fotografierne blev printet ud med det samme, hængt op og alle kunne få en kopi af deres eget foto med hjem.

SONY DSC

 

SONY DSC

Café SiGo – for kvinder // Café SiGo – for women

Sigrids Stue afholder til tider sammen med Gobaad Kulturforening café-aftener, kun for kvinder. Her er der mulighed for at møde andre kvinder og sammen diskutere relevante emner. Caféen tilbyder forskellige temaaftener fra gang til gang og er åbent for alle interesserede kvinder i Gellerup og Århus. Vi har sammen hostet arrangement omkring kvindelige iværksættere og diskuteret repræsentation i forbindelse med navngivning af de nye veje og boulevarder i Gellerup.

Følg Sigrids Stue på Facebook for at få flere oplysninger om begivenhederne.

Sigrids Stue arranges at times in cooperation with Goobad Kulturforening an evening for women only. The evening is a chance to meet other women and together discuss different topics. Different theme nights are arranged and it is open to all interested women from Gellerup and the city of Århus.

 

 

Follow Sigrids Stue on Facebook to get more information about the events.

 

Tegneskole og Byværksted for børn

Sigrids Stues Tegneskole og Byværksted for børn er et projekt primært for børn fra Gellerup og Toveshøj.  Projektet holder til i Sigrids UdeStue, hvor vi tegner og udvikler projekter sammen med de kunstnere og projektmedarbejdere, der er tilknyttet Sigrids Stue.

VI TEGNER
VI TRYKKER
VI BYGGER
VI FILMER

Vi har pt. workshops om tirsdagen

Sigrids Stues Tegneskole og Byværksted er for alle børn, der gerne vil prøve kræfter med kreative metoder og processer, og samtidig blive inspireret ved at gøre det sammen med andre.

‘Flora Gellerup’, hvor vi fokuser på Gellerups vilde ukrudtsplanter. Vi finder de planter, der vokser i grøftekanter og i gruset ved byggepladser og givet dem ny opmærksomhed. Børnene har arbejdet med at tegne planterne gennem forskellige teknikker og metoder. Vi laver bl.a. skilte, der fortæller om planternes udseende og egenskaber. Disse er at finde rundt omkring i Gellerupparken, hvis man kigger godt efter. Vi har også skåret plante-stencils og trykt dem på muleposer.

In the Autum of 2018, we are working on the project ‘Flora Gellerup’, where we are focusing on the weed and wild flowers of Gellerup. We find and collect those plants, which grows in the gutter and at construction sites, and gives them renewed attention. The children are drawing the plants by using different tecniques and methods. For example, we are making signs, which describes the characteristics and apperance of the plants. These are to be found in Gellerupparken, if you look closely. We are also making plant stencils, which we print on tote bags.