Om Sigrids Stue

Sigrids Stue er en samarbejdsbaseret kunstplatform baseret i Gellerupparken i Aarhus DK. Vi indgår i og initierer både lokale, nationale og internationale kunstprojeker, bogudgivelser og tværfaglige samarbejder.

Sigrids Stue fokuserer på det offentlige byrum og vi forholder os kritisk, visuelt og producerende til den omfattende byudvikling, som foregår i Gellerup.

Vi arbejder ud fra en aktiv og kunstnerisk tilstedeværende praksisform i den lokale hverdag. Sigrids Stue arbejder involverende, rumligt og æstetisk  med bl.a. at skabe sociale byrum. Det sker i både tegning, model og i 1:1.

Sigrids Stue er lokaliseret i en lejlighed på 3. sal, en nyttehave mellem boligblokkene samt i Sigrids UdeStue som bl.a. består af ombyggede mandskabsvogne og containere samt et inviterende udeområde.

På denne måde har vi, som kunstplatform, været aktive i området siden 2015 / -16

Sigrids Stue består af et tværfagligt team af engagerede personer fra æstetiske, kulturelle, kunstneriske og sociale fag og studier.

Sigrids Stues team
Ambra, Lars, Marwa, Esben
Muhammad, Muna, Maja og Grete
+ skiftende unge fritidsjobbere

2022, -24
Tilknyttet Sigrids Stue:
Researcher and architect Carl, London