Sigrids Stue – samarbejdsbaseret kunstplatform i Gellerup, Aarhus DK

Lige nu i Sigrids Stue – august 2023:

NYT
Memory Matter:
samarbejdsprojekt i nyttehaverne ved Dortesvej – arkiv, byrum, erindring
Re-Claim:
nyt internationlt netværk – byrum

Vi er flyttet til Jettesvej. Lejligheden og blokken på Dortesvej er nu tom – beboerne er fraflyttet og de indledende nedrivningsfaser er igang!

Undervejs i vores nedpakning har vi arbejdet med en række registreringer fra lejligheden, opgangen og blokken og udeområdet okkring blokken. Et udsnit af det særlige mønstrede tapet er nu forsigtigt taget ned og vi har bl.a. foretaget optegnelser af flisestifter og trappetrin i opgangen. Nogle af disse registreringer samler vi en Neighbourhood Remarks publikations-udgivelse, som præsenteres i løbet af efterår/vinter -23/-24.

Vi har nu residence på Jettesvej nr. 9.3 th. hvor vore gæstekunstnere og overnattende samarbejdspartnere allerede følet sig hjemme.

*
Sigrids UdeStue ligger stadig  ved gåvejen mellem Karen Blixens Boulevard, Nordgårdhallen og City Vest. Her byder vi velkommen tirsdag – torsdag kl. 16 – 18, hvor alle er velkommen til at komme forbi til en kop kaffe/te, høre om og opleve flere vore aktuelle projekter, som er umiddelbart tilgængelige i og omkring UdeStuen – herunder bl.a.:

– Kaffevognen/KUNST & KAFFE – Sigrids Stues super mobile del af platformen. Kaffevognen er fremme hver torsdag eftermiddag og ruller ud ved særlige begivenheder.

– Neighbourhood Remarks publikationsserie kan beses og købes i Sigrids UdeStue

– HaveVærdi -flerårigt projekt omkring de nedlægningstruede nyttehaver på Dortesvej: publikation, frøindsamling, tegning og modelarbejder.

– Plantesanatoriet – indsamling og pleje af kasserede planter. Foranderligt og tilgængeligt året rundt

Se flere nyheder her 

Velkommen til Sigrids Stue

Sigrids Stue er en samarbejdsbaseret kunstplatform baseret i Gellerupparken i Aarhus DK. Vi indgår i og initierer både lokale, nationale og internationale samarbejder.

Sigrids Stue fokuserer på kunst i det offentlige byrum og vi forholder os kritisk, æstetisk og producerende til den omfattende byudvikling, som foregår i Gellerup.

Vi arbejder ud fra en aktiv og kunstnerisk tilstedeværende praksisform i den lokale hverdag.

Vi arbejder involverende, rumligt, æstetisk og socialt med bl.a. at skabe tilgængelige byrum. Det sker i både tegning, model og i 1:1.

Sigrids Stue er lokaliseret i en lejlighed på 3. sal, en nyttehave mellem boligblokkene samt i Sigrids UdeStue som bl.a. består af  flytbare træ-pavilloner og et inviterende udeområde.

Sigrids Stue består af et tværfagligt team af engagerede personer fra æstetiske, kulturelle, kunstneriske og sociale fag og studier.

 

 

Sigrids Stues team
Ambra Molinari – visuel antropolog
Lars Henningsen – dokumentarist / Visual Remarks
Marwa Zaher Abdel Aal –  stud. SOSU assistent
Esben Trige – arkitekt / LUXdb i/s
Muhammad Ejle –  arkitekt
Muna Adan – student
Simone Vohlert – stud. mag / kunsthistorie
Grete Aagaard – billedkunstner og projektleder af Sigrids Stue

in 2022 -23
Tilknyttet Sigrids Stue:
Researcher and arkitekt Carl Fraser, London

 

Projekter i Sigrids Stue i perioden 2023-2024 er bl.a. støttet af:

Realdania

Gellerup Kulturmidler
Kunstrådet / Kulturudviklingspuljen

2019-2022