Neighbourhood Remarks’ publikationsserie

Neighbourhood Remarks’ publikationsserie er en række essays og en del af Sigrids Stues undersøgende og samarbejdsbaserede kunstpraksis. Heri udfoldes og afspejles æstetiske og kritiske undersøgelser af kunstnerisk tilstedeværelse i et område præget af komplekse fysiske og mentale forandringsprocesser.

Publikationerne handler om kunstnerisk produktion, dialog og forhandling samt erindring, byforandring og magtpositioner.