Sigrids Have // Sigrids Garden

Historie, identitet og det levede liv 

Som en del af vores praksisform vedr. lokal tilstedeværelse har Sigrids Stue igennem nogle år dyrket en af nyttehaverne mellem blokkene på Dortesvej i Gellerup. Og vi har siden 2016 været medlem af den lokale haveforening Grønærten. Haven ligger lige overfor Sigrids Stues residence lejlighed på Dortesvej – mellem blokkene – imellem mange andre små køkkenhaver. Disse boligblokke og samtlige tilhørende nyttehaver eksisterer dog på allersidste vers i det nu nedrivnings-udpegede område. Samtlige boligblokke og nyttehaver på Dortesvej er udvalgt til nedrivning, og der er indgået aftale om salg af området til privat investor. Dette er en konsekvens af regeringens såkaldte ‘ghettoplan’ fra 2018.

Der er desværre ikke så mange, som har kendt til eller kender til de fine nyttehaver, som har eksisteret og været aktivt brugt siden 70erne. De har bidraget til mange familiers husholdning, skabt fællesskaber og identitet for både området og de mange havebrugere. Det er selvorganiseret, grønt og produktivt. Her ser man både yngre og gamle mennesker aktive og produktive i det offentlige rum. Her er er en unik tæt sammenhæng mellem lejebolig og adgang til at dyrke et stykke jord. Det var visionært og fint tænk ind i den oprindelige plan for Gellerupparken tilbage i 1969 / -70.

eGennem årene har vi dyrket bl.a. kål og karse og plantet bærbuske. Vi har byttet, tørret, og indsamlet frø til senere brug. Siden ‘ghettopakken’ blev vedtaget og det for alvor gik op for os, hvilken retning konsekvenserne af heraf ville tage, forstærkede og udvidede vi vores arbejde i og omkring nyttehaverne. Vi indledte en research i havernes historie og placering i Gellerupparken. Vi fokuser på nyttehavernes og jordens betydning socialt, menneskeligt, politisk og økonomisk. Vi ser på nyttehaverne identitets -og værdiskaben for havebrugerene, områdets øvrige beboere og for et Gellerup i transformation.

HaveVærdi

Under titlen HaveVærdi har Sigrids Stue således bl.a. inviteret på offentlige have-vandringer, indsendt politiske høringssvar og vi har udgivet en nyttehavernes Flora Gellerup med tilhørende frøposer.

På havevandringerne har vi informeret og diskuteret havernes historie, aktualitet, dyrkning, kultur og mulige fremtid.

I høringssvarene har vi  argumenteret for bevarelse af både de værdi- og fællesskabende nyttehaver og for bevarelse af det almennyttige byggeri.

Publikationen HaveVærdi – Flora Gellerup indeholder bl.a. uddrag af vores høringssvar, optegnelser af haver og afgrøder samt tegninger af diverse planter og afgrøder. 

 Den aktuelle situation ganske kort april 2023:

Fraflytning samt tidsplan for nedrivning og nedlæggelse af blokke og nyttehaver ved Dortesvej er nu påbegyndt og er en realitet.  

Omkring udførelse af ‘ghettopakken’ og udviklingplan for området er der udarbejdet en aftalepapir mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune (sommeren 2021) 1. Her fremgår det bl.a., at et antal af de mange nyttehaver, som nedlægges, skal genetableres. Tilkendegivelsen giver ingen ingen klar udpegning af område eller finansiering.

Sigrids Stue arbejder for, at der også fremover kan dyrkes grønsager direkte i jorden og at den tætte kontakt mellem almennyttige boliger og haver fastholdes. Således peger vi på muligheden for et fortsat bæredygtige socialt, grønt og produktivt fællesskab. 

I samarbejde med haveforeningen Grønærten udarbejder vi aktuelt et idé-materiale, der indeholder skitser og forslag til, hvordan genetablerede nyttehaver kan se ud, og hvor de kan placeres. Sammen har undervejs bl.a undersøgt, hvor mange af de havebrugere, som har nyttehave ved Dortesvej ønsker en have i fremtiden – og evt hvor. Vi arbejder på at der, i første omgang, bliver etableret netop det antal haver, som der aktuelt er behov for.  

Sammen med Grønærtens bestyrelse/brugere og Brabrand Boligforening arbejder vi på at finde mulige steder til at etablere nyttehaver i fremtidens Gellerup. Indtil videre er områderne mellem blokkene på Jettesvej udpeget til nyttehaverne nye placering. Vi arbejder også med idémateriale til de ‘nye’ nyttehaver modulopbygget så de størrelsesmæssigt og formmæssigt kan tilpasses forskelligartede lokationer – og samtidig danne base for en en helt særlig nyttehave og et urbant landartprojekt etableret ved Sigrids UdeStue.

NYTTEHAVEN

Byrum, sanselige mellemrum

Vi fokuserer vores interesse vedr. de sociale, sanselige, æstetiske, kulturelle og bæredygtige værdier omkring lokal havebrug i et byområde.  I tegning, modelarbejde og i skala 1:1 tilstræber vi nu og fremadrettet udvikle at tanker og praksis omkring nyttehaver i et foranderligt Gellerup samt i et mere bredere urbant perspektiv. Det sker med respekt for de individuelle og lokale praksisser for havebrug, jorden og i særdeleshed de mennesker, som i årtier har dyrket og passet de små jordstykker ved Dortesvej.

Vi ønsker således at genskabe nyttehaver, der baserer sig både fælles og den enkeltes erfaringer fra de eksisterende haver koblet med nye tiltag: fx fælles opholdsfaciliteter, grillsted, kompost, fælles urter, fælles bærbuske og vinplanter –  planter og plads til smådyr, bier og mennesker – sanserne sættes i spil.

Sigrids Stue arbejder således med projektet i to sammenhængende  spor:

  • Genetablering af x-antal nyttehaver mellem eksisterende blokke
  • Etablering af een ny- og genskabt nyttehave placeret  Sigrids UdeStue: NYTTEHAVEN – En re-designet og formbar nyttehave i størrelse 1:1- en tre-dimensionel rumlig tilføjelse til UdeStuen – et stykke steds-specifik urban-landart og en bymæssig forskønnelse af et ikke bebygget område. 

I løbet af 2023 og -24 arrangerer Sigrids Stue desuden en række række offentlige samtaler og talks om: samarbejdsbaseret kunst, social og økonomisk værdisætning, planter, frø, jord, dyr, sted og en empatisk inkluderende grøn udvikling af byrum. 

Forskellige dele af haveprojektet NYTTEHAVEN sker i et samarbejde mellem haveforeningen Grønærten, Brabrand Boligforening projektafd., Sigrids Stues team v. bl.a. Muhammad Ejle, Carl Fraser og Grete Aagaard

Sigrids Stues arbejde med og realisering af NYTTEHAVEN ved UdeStuen er i 2023 støttet af Kirsten & Gunnar Fonden. 

Talks og formidling er støttet af Statens Kunstfond