HaveVærdi

Skrevet af: Grete Aaagaard

Sider: 36 sider

Udgivet af Sigrids Stue

Udgivelsesdato: 2022

Beskrivelse

HaveVærdi – et flerårigt projekt om havedyrkning, identitet, økonomi og magt, synliggørelse og om hvordan vi ønsker at producere og skabe vores by og de steder vi ønsker at bo.

HaveVærdi sætter fokus på det levede liv, tilhørsforhold og identitet i en bydel under store konsevensfyldte forandringer.  Med en kritisk og æstetisk forholden sig til forandringer og politiske beslutninger arbejder Grete Aagaard og Sigrids Stue på at synliggøre betydningen af de nedlægnings-udpegede nyttehaver, som ligger mellem blokkene på Dortesvej i Gellerupparken. 

En del af arbejdet er samlet i publikationen  FLORA GELLERUP som indholder optegnelser af en række af haverne, det der dyrkes, skitser af afgrøder, uddrag af samtaler med havebrugerne og politiske indsigelser.