Lokale initiativer

2022
Sigrids Stue har et lille jordstykke – en nyttehave og er medlem af den lokale haveforening Grønærten i Gellerupparken.Haven ligger lige overfor Sigrids Stues residence lejlighed på Dortesvej – mellem blokkene – imellem mange andre små køkkenhaver.

Den aktuelle situation ganske kort:
På baggrund af regeringens såkaldte ‘ghettoplan’ fra 2018 besluttede Aarhus Kommunes byråd at endnu flere blokke skulle rives ned i Gellerupparken. Alle almennyttige boligblokke på Dortessvej er således udpeget til nedrivning. Dvs også de mange haver og jordlodder, som ligger mellem blokkene – som har eksisteret og blevet dyrket igennem 50 forsvinder!

Vi forstærker vores arbejde omkring disse nyttehaver og har indledt en research i  haveforeningens historie, aktualitet og fremtid. Vi fokuser på nyttehavernes og jordens betydning socialt, menneskeligt, politisk og økonomisk.

DCIM\101GOPRO

HaveVærdi  
Under titlen HaveVærdi har Sigrids Stue inviteret på havevandringer. I små grupper har vi besøgt de grønne områder ved Dortesvej. Haverne blev etableret, da Gellerupparken stod færdigbygget omkring 1970. Flere familier har her dyrket et stykke jord i over 30 år.

På havevandringerne diskuterer vi havernes historie, aktualitet og tilsyneladende begrænsede fremtid. Samtlige boligblokke og nyttehaver på Dortesvej er udvalgt til nedrivning, og der er indgået aftale om salg af området til en privat investor. Vi har igennem havesæsoner talt med og interviewet en række af de andre havebrugere om nyttehavernes betydning for den enkelte, familen og fællesskaber. 

Sigrids Stue har deltaget i offentlige kommunale høringer bl.a. omkring fremtidens Dortesvej-kvarter, som nu bearbejdes i en kommende lokalplan. Vi har indsendt høringssvar og gjort indsigelser, som taler for bevarelse af både boliger og haver.  Vi giver desuden forslag til en udbygning af de alternativt værdiskabende nyttehaver.

ccca-researchers-on-visit
DCIM\101GOPRO

Flora Gellerup
en synliggørelse, et opråb, et forslag, en anerkendelse, en værdisætning

Som der er tradition for i nyttehaverne har vi indsamlet og tørret frø til næste års dyrkning – og vi har netop færdiggjort en nyttehavernes Flora Gellerup i tegning og tryk. Den lille flora indeholder både tegnede optegnelser og tegninger af afgrøder og haver samt uddrag af den politiske indsigelse.  

Både floraen og frøposer kan ses og erhverves i Sigrids UdeStue i løbet af foråret 2022.

img_20220527_153907
img_20220524_183025

Havevandringer og andre tiltag fortsætter i løbet 2022.


Lokale begivenheder // Local events

Sigrids Stue bidrager til og indgår i diverse samarbejder omkring lokale events og begivenheder. Det kan være arrangementer omkring Grundlovsdag, Gellerup Art Factory Festival eller fx den årlige Markedsdag på Fredspladsen i Gellerupparken, hvor vi er med for 2 år i træk.

Vi bød selv ind med en involverende foto-event, hvor besøgende der havde lyst kunne få iscensætte et billede af sig selv foran en baggrundslærred af een af blokkene i Gellerup. Der var desuden stort udvalg af objekter fra hele verden, som man kunne vælge, at blive fotograferet med. Objekterne havde Sigrids Stue lånt af Gellerups beboere.

Fotografierne blev printet ud med det samme, hængt op og alle kunne få en kopi af deres eget foto med hjem.

SONY DSC
SONY DSC

Café SiGo – for kvinder // Café SiGo – for women


Sigrids Stue afholder til tider sammen med Gobaad Kulturforening café-aftener, kun for kvinder. Her er der mulighed for at møde andre kvinder og sammen diskutere relevante emner. Caféen tilbyder forskellige temaaftener fra gang til gang og er åbent for alle interesserede kvinder i Gellerup og Århus. Vi har sammen hostet arrangement omkring kvindelige iværksættere og diskuteret repræsentation i forbindelse med navngivning af de nye veje og boulevarder i Gellerup.