Mapping Gellerup

Carl Fraser, kunstner og arkitekt fra London (UK) beskæftiger sig med projekter der handler om at kortlægge sociale, kulturelle og økonomiske strukturer i gentrificerede byområder. På grund af hans erfaring og baggrund inviterede Sigrids Stue Carl til Gellerup i 2019 for et kort research ophold. Dette blev begyndelsen på et aktivt og langvarigt samarbejde mellem Carl og Sigrids Stues team. Sammen arbejder vi på lokale og internationale projekter vedr. identitet, indflydelse og magtstrukturer i byudvikling og offentlige rum.

“Mapping Gellerup” hedder Carls første samarbejdsprojekt i Gellerup: en rumlig, tekstlig og visuel installation, hvori der indgår aktuelle og historiske begivenheder samt tiltag fra den sociale, kulturelle og politiske arena – lokalt i Gellerupparken og globalt. En række lokale organisationer og enkeltpersoner har givet input til projektet i form af dialoger og interviews.

Efter en første udarbejdelse af en todimensionelt printede kort, blev Mapping Gellerup transformeret i en i en rumlig interaktiv installation, som blev præsenteret i Gellerup i løbet af 2022, i af den nye Sports- og Kulturcampus “Mellemrummet” samt i BLIXENS hos Miljø og Teknik afdeling (Aarhus Kommune).

Installationen Mapping Gellerup kan opleves som et fysisk rum, der tydeliggør de sociale og politiske forandringer og det daglige liv i Gellerup.

Ved at fysisk/bogstaveligt indgå i Carls installationen, har man mulighed for at se, læse og opleve “det øjeblikkelige tabte, som vi især møder i et sted som Gellerup, hvor alting forandrer sig så hurtigt” (Carl, 2022). I linjen med Sigrids Stues arbejdet i området, har denne samarbejdsproces erindringer som fokus og samlingen af fortællinger, relationer og identiteter, som risikerer at blive slettet og erstattet i den gentagende byudvikling og gennem de forskellige helhedsplaner. 

“Jeg håber, at jeg med denne tidslinje, kan hjælpe med at adressere spørgsmålet om, hvem udviklingen er til for, og hvad der nogle gange går tabt i processen,” siger Carl Fraser.

Projektet realiseres i samarbejde med Sigrids Stue og andre lokale samarbejdspartnere: Brabrand-Årslev lokalhistoriske samling, Gellerup bibliotek, Gellerup Art Factory og en lang række af imødekommende lokale beboere. Mapping Gellerup var støttet økonomisk gennem Sigrids Stues midler fra Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond og Aarhus Kommune. 

Mapping Gellerup er udgangspunktet for Carl Frasers tekstproduktion Claiming Space, som udkommer under Neighbourhood Remarks publikationsserie.