Claiming SpaceSkrevet af: Carl Fraser

Sider: 36 sider

Udgivet af Sigrids Stue

Udgivelsesdato: 2023

Beskrivelse

Hvad vil det sige at gøre krav på plads? Hvad er det for type handlinger, der giver os mulighed for at opnå en vis grad af ejerskab af det som vi omtaler som det offentlige rum? 

Carl Faser er interesseret i de øjeblikke, hvor det uformelle skaber bæredygtige strukturer, formaliserer og fortsætter med at facilitere uformelle handlinger omkring det, og derved skaber en opadgående spiral af handlekraft og modstandskraft – et netværk af socialisering. 

I tekst, tegning og foto undersøger Carl Fraser forskellige metoder og initiativer, som han ser anvendt i sådanne bestræbelser. Han har bl.a. undersøgt hvordan Sigrids Stues praksis udfolder sig i Gellerup som aktuelt undergår en ovenfra besluttet og forudbestemt byforandring. 

Carl Fraser peger på nødvendigheden af at fastholde tilgængelige åbne byrum: bliver det offentlig rum for prædesignet fratager man en lokalbefolknings handlemuligheder.