Plantesanatoriet

KIRSEBÆR LAURBÆR og andre planter

Plantesanatoriet består af kasserede planter, der er fundet på byggepladser, i baghaver, i containere, ved affaldsøer og foran dagligvarebutikker i udtørret og skadet tilstand. En del af planterne har senere slået rod foran Sigrids UdeStue og nogle er udplantet i Gellerupparken. 

Samlingen af planter forsynes med regnvand fra taget på UdeStuen. En del af dem står i et nedsænket bed, hvor der for det meste er fugtigt. Enkelte træer, buske og stauder vokser kraftigt. Andre synes at skulle have et langt tillløb før yderligere vækst. Planternes forhistorier og oprindelige skæbner er meget forskellige, se blot disse tre:

NAUR. Træet lå i en container mellem Karen Blixens Boulevard og kunstgræs-banen. Bemærk: podet stamme. 2018

RØDGRAN. Granerne var til salg i et byggemarked. Det var efter jul, og de var sat ned til 5 kroner stykket. Januar 2018

KIRSEBÆR LAURBÆR. To planter blev fundet stærkt udtørrede i en bunke jord ved Inger Christensens Gade i Gellerup. 2018

En omsiggribende samling i samlingen udgøres af oliventræer. De står af og til i en sølle forfatning ved supermarkeder, i skarp sol og sommervarme. Nogle af dem bliver efter mine høfligt insisterende forhandlinger med butiksledelsen hjemtaget til Plantesanatoriet med betragtelige rabatter.

Oliventræerne har efterhånden opnået det privilegium, at de tilbringer vinteren indendørs i UdeStuen. Flytningen er realisabel, idet planterne står i hver sin gennemhullede murerspand. Enkelte er vokset op til mandshøjde, og de begynder at få robuste og nærmest kraftige stammer. Den tålmodige bevoksning tåler fint – i udvalg – at blive kørt rundt i Gellerup på sækkevogn, når Sigrids Stue flytter projektsteder. Måske træerne en dag giver en høst af oliven, der rækker til en lille skål med grøn salat?

“At undersøge planter er ensbetydende med at skaffe sig viden om, hvad det vil sige at være i verden. (…)
En plante er det reneste udsigtspunkt for en iagttagelse af verden i dens totalitet.”

Citat: Emanuele Coccias

 

Ide og udformning af Plantesanatoriet: Lars Henningsen.

Projektet er også formidlet på www.visualremarks.dk > Planteøkonomier