Et sted er et netværk – OmSamling Gellerup

Sigrids Stue arbejder generelt på egne projekter og tiltag, men samarbejder også gerne med lokale institutioner og byder ind med kunstfaglig sparring, når det giver mening for os og for området.

I 2021 indgik vi således i et et unik og tværgående samarbejde omkring udsmykningen af Gellerups nye Børne- og Sundhedshus ved Globus1 på Gudrunsvej, hvor vi sammen med repræsentanter fra Sundhed Vest, lokale daginstitutioner, Aarhus Kommune/Børn og Unge og Sundhed og Omsorg, arkitekfirmaet Kjaer og Richter samt Århus Billedkunstudvalg skulle vælge retning for og kunstner til kunstneriske udsmykningsopgave, som skulle udføres i forbindelse med det nye byggeri.

Sammen med Aarhus Billedkunstudvalg foreslog vi kunstner Camilla Nørgård. Sigrids Stue har samarbejdet med Camilla siden slutningen af 2019, hvor hun blev inviteret ind i vores arbejde  i forbindelse med Sigrids UdeStues re-lokering i Gellerup i 2020. Camilla har et slogan for sit arbejde – DONT LOOK FORWARD LOOK AROUND – som vi tænkte var en fin tilgang at arbejde med netop i Gellerup, hvor vi oplever en accelerende byudvikling. Lokal identitet, kultur og historie er ikke blot under pres, men opleves også bevidst overset i en ny identitet og fortælling, som er ved at blive etableret i Gellerup. Bygninger/boliger rives ned og derved sletter man også mange menneskers hverdag og minder.

Sigrids Stue har nu et fint og imødekommende dige ved UdeStuen – et dige der er bygget op bl.a. af sten og genbrugsmaterialer fra området og beplantet med urter til fri afbenyttelse. (link til UdeStuen; + film: Camilla Nørgård – Sten, sti, dige)

I forlængelse af dette projekt fortsatte vi således med glæde og god energi samarbejdet med Camilla Nørgård omkring den stedsspecifikke værk til Børne- og sundhedshuset. Det blev indledt i slutningen af 2020 og værket stod færdig til videre brug i september 2022.

Omsamling Gellerup

Brugere og besøgende til Børne- og sundhedshuset møder et udendørs trappelandskab og en indendørs væg-stor assemblage. Værket er bygget op af indsamlede og bearbejdede materialer fra forskellige steder i Gellerup og Toveshøj. Der er planter fra området og sten fra nedrivninger og nybyggerier. Inventar og fragmenter fra nu nedrevne eller lukkede institutioner er genbrugt og anvendt i assemblagen. Bl.a. indgår døre, stole og skabe fra Tovshøjskolen, Nordgårdhallen, den tidligere børneinstitution Mælkevejen m.fl..

Glasskabe, der indgår i værket, er fyldt med fundne genstande fra området eller overladt til Børne- og Sundhedshuset, som fremover selv vil indsamle genstande og fremvise projekter i heri. Gennem udsmykningens forskellige genstande fra området, forbindes fragmenter af den fælles historie i Gellerup og Toveshøj med hverdagslivet i huset. Udsmykningen muliggør således, at Børne- og Sundhedshusets brugere får en kunstnerisk oplevelse og kan gense eller få et kig ind i årtiers liv i Gellerup – såvel byggerier som nedrivninger.

‘Vi bygger videre på noget og det vi bygger af, kommer et sted fra’. Camilla Nørgård

Udgangspunktet for projektet er at forbinde inde og ude, lokalhistorie og dagligdag, som den udfoldes i børnehaven, vuggestuen og Folkesundhed Vest, hvor man forener motion, frisk luft, sundhed og bevidsthed om nærmiljø. Vandringer og opmærksomhed på området er en del af Camilla Nørgårds praksis. Derfor er værket blevet til over to år, hvor det er vokset frem gennem talrige gåture, materialeindsamlinger, lokal produktion, samtaler, fremvisninger m.m.

Udsmykningen er realiseret på opdrag fra Aarhus Kommune og Aarhus Billedkunstråd og i samarbejde med kunstplatformen Sigrids Stue i Gellerup. Projektet er gennem samarbejdet med Sigrids Stue støttet af Statens Kunstfond og af et generøst særlegat fra Kirsten og Gunnar Fonden til udførsel af trappelandskabet.