Beyond Verbal

– om køn, repræsentation og deltagelse i det offentlige rum

Beyond Verbal er en international udveksling, research og samarbejdsprojekt mellem pre-schools/ børnehaver, uafhængige kunst platforme, universiteter og biblioteker med tilknytning til Rinkeby i Stockholm, Tarlabasi i Istanbul og Gellerup i Aarhus. Projektet er støttet af EU midler under Erasmus+ støtteprogram.

Beyond Verbal er et 3 årig projekt (2019-2022) om kunst, lighed mellem kønnene og normkritik og projektets formål var at øge fokus på kunstneriske arbejdsmetoder i arbejdet med børn i førskole alder. 

Sammen med vore to andre partnere arbejdede Sigrids Stue frem mod at skabe et brugbart og inspirerende toolkit, en serie af dokumentation videoer, en publikation og en netværksbaseret hjemmeside til alle som ønsker at arbejde med kreativt og kunstnerisk med børn i førskolealderen – i daginstitutioner og lignende.

Beyond Verbal projekts hjemmeside

video serie om projektet

Beyond Verbal publikation