Blåt-Vilde-Planter

Omdannelser i blåt

Der er steder, som venter. Det sker på lerede områder, som kiler sig ind mellem gammelt og nyt byggeri. Nogle af arealerne får en velkommen funktion som midlertidige parkeringspladser. I andre tilfælde henligger de stenede jordstykker unyttigt i midten af det hele. Om er de vinteren fyldt op med mudder. Om sommeren hersker vinde, der hvirvler tørt støv henover noget, der ligner en gruset ørken.

Samtidig med forladtheden gemmer de nøgne jordstykker på erfaringer. Der har været noget – og nogen – før. Bygninger. Bevoksninger. Kælkebakke. Festplads. Solpladser. Haver. Agerbrug. Markskel. Stier. Smutveje. Boldspilsbaner. Vandløb. Mergelgrave og tennisbaner. For eksempel i Gellerupparken. (Note)

Byliv er måder at skabe og bruge byen på. Som individ og sammen. By og bydele er hjemsted for mennesker, som aktivt søger mening. Det sker mellem murene, mellem byens lag – og mellem mennesker. Byer har altid været omdannelsesområder.

Så er spørgsmålet imidlertid, hvordan denne udstrakthed i bytid og byrum bliver forvaltet. Byggefelterne er tegn på overgange. De venter på at noget blive til noget. Pausen adviserer værdiskabelse af den ene og/eller den anden slags.

Men der er liv, hvor vi tror, der ikke er noget. På de tilsyneladende tomme arealer af grus, ler og sten finder vi planter, der har en hel sommers vækst bag sig. Nogle strækker sig et par meter op mod himlen. Andre planter breder sig ud cirkulært ud over sammenkørt ler i en diameter på en til to meter – og vokser blot en centimeter i højden. Cirka. Der er tale om specialisering under nøjsomme vilkår.

Altså: vi bragte en fotografisk praksis fra 1842 med ud på byggefelterne. Den blev i sin tid videreudviklet af den engelske biolog og kunstner Anna Atkins. Til dette anvendte hun dagslyseksponering og en enkel kemisk proces. Resultaterne forelå i preussisk-blå jernsalte, og de varslede en enestående udveksling mellem kunst og naturvidenskab. Navnet på denne fotografiske tilgang og praksis er ’cyanotypi’.

Blåt-Vilde-Planter. Projekt. Efteråret 2022.

Lars Henningsen og Muna Adan, Sigrids Stue.

“Ruderat: ubebygget grund, fx en losseplads eller en byggeplads, karakteriseret ved et højt kvælstofindhold og bevoksning af en bestemt type planter.” (Kilde: ordnet.dk)

Cyanotypi – en guide. Ti sider. Muna Adan, Barbara Katzin og Lars Henningsen, 2023 (link til pdf)

Note:

Størstedelen af de historiske steder refererer til: Byggetilladelse for Gellerupparken pr. 4/9 1969 (Aarhus Kommunes Ejendoms Arkiv, Teknik og Miljø)

Samt: Ortofoto, Gellerup 1954 (Det Kongelige Bibliotek – Danmark set fra luften / Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur)