Finder sted

Et nybyggeri placerer sig oven på erfaret liv

Projektet arbejder med tre elementer:

  • Lokalisering af steder og geografier i Gellerupparken og omgivelser
  • Sammenstillinger af bydelens lag, nu og tilbage til 1950’erne
  • Erindring og rekonstruktion. Vi genskaber lokaliteters grundplaner ud fra erindringstegninger

I projektet inddrager vi luftfotografier fra nationale arkiver. Derudover indgår Kite Aerial Photography-optagelser, der viser byudviklingen siden 2015. Luftfotograferingen er et af Sigrids Stues kontinuerlige projekter.

I februar 2023 dannede Mellemrummet i Sports- og Kulturcampus ramme for sammenligning af luftoptagelser over Gellerup.  Aktiviteten tog form som en åben kollektiv og undersøgende workshop, der ændrede  sig fra dag til dag. Transparenter med luftoptagelser blev studeret på lysborde. Vi lagde folierne sammen i lag og i serier. Nye lag, genfundene steder og tidsforløb blev relateret til egnen færden i bydelen. 

En foreløbig afrunding skete i et intenst produktivt forløb, hvor der indgik erindringstegning. Ud fra skitserne genskabte Sigrids Stues Team konturerne af to lokaliteter, der tidligere befandt sig på Sports- og kulturcampus’ grundstykke.

De flygtige rekonstruktioner gjaldt Sigrids UdeStue (2016 til 2020) hvis placering var sammenfaldende med det, der nu er Gellerup Biblioteks sydligste del. Dertil handlede det om en børneinstitution, hvor grundplan og aktiviteter strakte sig ud over Verdenspladsen og videre over Karen Blixens Boulevard. Det skete fra 1971 til 2015. Institutionstypen var ikonisk for en stor del af de børnehaver og vuggestuer der blev anlagt i og omkring Gellerupparken i starten af 70’erne.
Udover erindringstegninger var Sigrids Stues Team udrustet med trælister i store mængder. Efter forhandlinger og overvejelser i Teamet blev listerne lagt ud og placeret: den ene liste efter den anden. Markeringerne udgjorde omridset af de nu forsvundne bygninger. De blev genskabt for en stund.

Om processen bag det at gendanne omridset af Sigrids Udestue på den tidligere placering:

”Projektet er baseret på en samspillet mellem to virkeligheder: 

– for det første er der virkeligheden i den eksisterende, fysiske arkitektur på det kommunale bibliotek;

– den anden virkelighed møder vi, når vi møder den flygtige virkelighed efter Sigrids UdeStue, der flyttede fra dette sted, og som nu blot lever i erindringerne hos mennesker, der var dets brugere.”

Notatet er udformet af Agnieszka Wołodźko, som deltog i rekonstruktionen tirsdag d. 14. Febr.

Projektet Finder sted er i fortsat udvikling i 2023

Ide og initiativtager: Lars Henningsen. Medvirkende: Sigrids Stues Team. Hjælp med bygning af lyskasser: Esben Trige.

Se timelapse: Vi genskabte UdeStuens omrids tirsdag d. 14. febr.   (?)

Tak til:

Gellerup Bibliotek
Aarhus Kommunes Ejendoms Arkiv, Teknik og Miljø
KB, Det Kongelige Bibliotek – Danmark set fra luften
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
ANTV Anerkendende tv
Gellerup Kulturmidler

Links

Vores Brabrand, 14.2.23. ’Før dronernes tid: Udstilling af dragefotos viser Gellerups voldsomme forandring’

Visual Remarks v. Lars Henningsen. ’Vi flyver som vinden blæser’.

Blog “Between Art and Life” d. 10.3.23 v. Agnieszka Wołodźko: ’Acting Independently