Hvor forsvinder billederne hen, når blikket ikke længere ser?

Skrevet af: Maj Hassager

Sider: 36 sider

Udgivet af Sigrids Stue

Udgivelsesdato: 25. november 2022

Beskrivelse

”Her var nogens hoveddør, som nu ligger henkastet på jorden nedenfor den blok, der er ved at blive revet ned.” Beskrivelsen af et fotografi rummer en fortælling, men hvad bliver der af fortællingen, når fotografiet og erindringen langsomt går i opløsning? Spørger billedkunstner Maj Hasager.

I ’Hvor forsvinder billederne hen, når blikket ikke længere ser?’ stiller Maj Hasager skarpt på fotografiets evne til at fastfryse øjeblikke og steder, som ikke længere eksisterer samt hvordan fotografiet derfor bliver højpolitisk i et område som Gellerup og Toveshøj, hvor det eksisterende i en hast erstattes med noget nyt.

Essayet tager udgangspunkt i Maj Hasagers længerevarende kunstprojekt Erindringens Dissonans, som undersøger arkivering som proces og herunder relationen ml. fotografi og erindring. Det er en udforskning af arkivering som potentiel modstand og modbillede til dominerende ensidige fortællinger og billeder.

Gennem refleksionen får vi indsigt i en del af den Maj Hasagers kunstneriske proces, der tog sin begyndelse i Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv i 2015. Selvom projektet frem til 2018 bl.a. tog form som en arkivudstilling på rum46 og montagefilmen ”Erindringens dissonans”, er det en endnu uafsluttet proces. Arkivet peger nemlig ikke kun tilbage, men også ind i fremtiden, hvor hidtil usete fotografier vil blive frigivet.