By som billedeSkrevet af: Lars Henningsen

Sider: 36 sider

Udgivet af Sigrids Stue

Udgivelsesdato: 25. november 2022

Beskrivelse

Et stop ved et byggeskilt et øjeblik i et byrum, der ikke eksisterer endnu! Lars Henningsens essay ’By som billede’ tager udgangspunkt i et stort printet skilt i vejkanten på Karen Blixens Boulevard i Gellerup. Det er en 3 D-visualisering, et skabt billede, et stykke konstrueret visuel fremtid.

Lars Henningsen spørger: Hvad sker der, hvis vi opfatter en visualisering som både fotografisk og realistisk? Via eksempler fra vores liv og erfaringer med fotografi stiller han spørgsmål til udvalgte billedtyper.

Spørgsmålet lyder: – Tager fotografen et billede, eller skaber vi sammen et øjeblik? Den interpersonelle og kritisk afsøgende dimension i fx fotografi kan omsættes i en kunstnerisk praksis som fx den, der udfolder sig i Sigrids Stue. Her præsenterer Lars Henningsen termen lles visuelle gensvar.

Forslaget i essayet er, at 3 D-visualisering – både som demokratisk proces og færdigt byggeprint – medvirker til at skabe sammenhæng mellem byggeplan, intentioner, tid og erfaringer i en bydel.